»En av årets viktigaste svenska böcker«

Även Svenska Dagbladet och Gunnar Wiman analyserar Björnen kommer! i en Under Strecket-artikel som också tar upp Masha Gessens nya bok Framtiden är historia. Det totalitära Rysslands återkomst. Wiman skriver att Björnen kommer! »påminner om i hur hög grad Ryssland i olika skepnader har påverkat den svenska verkligheten. Och på ett plan handlar böckerna om samma sak: hur objektiv och evidensbaserad kunskap får ge vika för kollektiva vanföreställningar.«

Wiman menar att Mattias Göranssons framställning är problematisk vad gäller de senaste årens utveckling, men landar i: »Icke desto mindre är Björnen kommer! en av årets viktigaste svenska böcker – en rungande partsinlaga för kritisk granskning och mot hypotesdrivna verklighetsbeskrivningar. Här finns lärdomar att dra, inte bara när det gäller säkerhetspolitik och ubåtar, utan på alla samhällsområden där positioner blir allt viktigare än evidens och fakta.«

Hela artikeln här (premium).